ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ

ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Πληροφορίες σχετικά με τον κάθε τύπο λεκάνης.
Κρεμαστές:
Η πιο σύγχρονη επιλογή σε λεκάνες. Προϋποθέτει εγκατάσταση εντοιχισμένου καζανακίου και προσφέρει εργονομία, ευκολία στον καθαρισμό, εξοικονόμηση χώρου και ένα πολύ όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα.
Χαμηλής Πίεσης: Λεκάνες δαπέδου, που συμπεριλαμβάνουν πορσελάνινο εξωτερικό καζανάκι. Είναι οι πιο κλασσικές λεκάνες. Δεν προϋποθέτουν κάποια ιδιαίτερη υδραυλική εγκατάσταση. Εξαίρεση αποτελούν οι λεκάνες τύπου back-to-wall για τις οποίες ο υδραυλικός θα πρέπει να έχει προβλέψει την τροφοδοσία στο καζανάκι.
Υψηλής Πίεσης: Λεκάνες δαπέδου. Προϋποθέτουν εγκατάσταση εντοιχισμένου καζανακίου. Έχουν παρόμοια πλεονεκτήματα με τις κρεμαστές λεκάνες με τη διαφορά ότι εδράζονται στο έδαφος.